Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Savasana / Στάση της Σωρού / Corpse Pose

Savasana

(shah-VAH-sah-nah; Sanskrit: शवासन)
Δεν υπάρχει απολύτως κανένας περιορισμός τόπου & χρόνου όταν πρόκειται για την Savasana!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου